دکتر سید جلیل حسینی متخصص جراحی کلیه، فلوشیب اورولوژی ترمیمی، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1373، ریاست بخش اورولوژی ترمیمی بیمارستان شهدای تجریش و ریاست مرکز تحقیقات باروری و ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.

ایشان پس از ادغام نمودن دو انجمن اورولوژی ایران و جراحان کلیه در سال 1373 در هیات مدیره انجمن اورولوژی، جهت نظارت بر ادغام کامل و پیشرفت همگنی در انجمن، عضو گردیدند  و در انتخابات مجمع عمومی انجمن اورولوژی ایران در سال 1378، سال 1380 ، سال 1382 ، سال 1385 ، سال 1388 ، سال 1391 و  سال 1394  شرکت کنندگان مجمع با اعتماد عمومی قابل تحسین بالاترین رای را به ایشان داده اند.

دکتر سید جلیل حسینی دبیر انجمن اورولوژی ایران در سال 1375 ،  سال 1378 و سال 1380 و رییس انجمن اورولوژی ایران در سال 1382 و سال 1385 و سال 1388  و مشاور عالی انجمن اورولوژی ایران در سال 1391 بوده اند و طی نامه ای از اورولوژیست های کشور خواستند که در انتخابات بعدی در سال 1394  شرکت ننمایند.

ایشان عضو موسس و اولین رییس هیات مدیره انجمن باروری و ناباروری و دبیر انجمن باروری و ناباروری  سال 1395-1392 و همچنین عضو موسس و دبیر انجمن آموزش پزشکی در سال 1382 بوده اند.

دکتر سید جلیل حسینی با مساعی فراوان موفق شدند دوازدهمین کنگره آسیایی اورولوژی را در سال 1393 در ایران برگزار نمایند و انتخاب ریاست انجمن اورلوژی آسیا را به مدت دو سال به ایران اختصاص دهند.