• 1399/12/12 - 13:43
  • 67
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رونمایی نتایج انتخابات انجمن علمی طب کار ایران انجام شد

انتخابات الکترونیک انجمن علمی طب کار ایران از ساعت 00:15 روز جهارشنبه مورخ 99/12/13  تا ساعت  00:24 همان روز برگزار گردید و رونمایی از نتایج آراء در روز سه شنبه مورخ 99/12/12 با حضور دبیر کمیسیون آقای دکتر سید جلیل حسینی، آقای دکتر علی پاشا میثمی و اعضای کمیته انتخابات در دبیرخانه کمیسیون واقع در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن

گروه

کد نامزد

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

درصد آرا از بین شرکت کنندگان

درصد آرا از بین کل اعضا

طب کار

۱۱۸۲۸

خسرو صادق نیت حقیقی

۹۱

۹۳,۸۱

۷۱,۰۹

طب کار

۱۱۸۲۵

محمد بابایی

۷۴

۷۶,۲۹

۵۷,۸۱

طب کار

۱۱۸۳۰

مرجان غروی نیستانی

۶۶

۶۸,۰۴

۵۱,۵۶

طب کار

۱۱۸۲۶

مجاهده سلمانی ندوشن

۶۵

۶۷,۰۱

۵۰,۷۸

طب کار

۱۱۸۲۷

محمد مهدی سهرابی

۵۱

۵۲,۵۸

۳۹,۸۴

طب کار

۱۱۸۲۹

علیرضا صفائیان

۲۸

۲۸,۸۷

۲۱,۸۸

طب کار

۱۱۸۳۴

سید محمد سیدمهدی

۱۸

۱۸,۵۶

۱۴,۰۶

نتایج نامزدهای بازرس انجمن

گروه

کد نامزد

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

درصد آرا از بین شرکت کنندگان

درصد آرا از بین کل اعضا

طب کار

۱۱۸۳۲

علی ناصربخت

۶۵

۶۷,۰۱

۵۰,۷۸

طب کار

۱۱۸۳۱

حمیدرضا سررشته داریزدی

۲۶

۲۶,۸

۲۰,۳۱

انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین علوم دارویی ایران از ساعت 00:15 روزدوشنبه  مورخ 99/11/27  تا ساعت  00:24 روز سه شنبه  مورخ 99/11/28 برگزار گردید و رونمایی از نتایج آراء در روز یکشنبه مورخ 99/12/3 با حضور دبیر کمیسیون آقای دکتر سید جلیل حسینی، آقای دکتر علی پاشا میثمی و اعضای کمیته انتخابات در دبیرخانه کمیسیون واقع در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و نتایج آن به شرح ذیل می باشد.
  • گروه خبری : اخبار دبيرخانه,اخبار انجمن
  • کد خبر : 157469
کلمات کلیدی

تصاویر

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید