• 1399/09/19 - 12:39
  • 44
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رونمایی نتایج انتخابات انجمن علمی اعصاب ایران انجام شد

انتخابات الکترونیک انجمن علمی اعصاب ایران از ساعت 00:15 روز شنبه  مورخ 99/09/15  تا ساعت  00:24 همان روز برگزار گردید و رونمایی از نتایج آراء در روز یکشنبه مورخ 99/09/18 با حضور دبیر کمیسیون آقای دکتر سید جلیل حسینی، آقای دکتر علی پاشا میثمی و اعضای کمیته انتخابات در دبیرخانه کمیسیون واقع در ساختمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردید و نتایج آن به شرح ذیل می باشد.

نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن

گروه

کد نامزد

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

درصد آرا از بین شرکت کنندگان

درصد آرا از بین کل اعضا

سمت در هیات مدیره

بهداشت

۱۱۷۷۰

محمدرضا پورمند

۲۹

۹۳,۵۵

۶۷,۴۴

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۶۷

امیر احمد اخوان

۲۳

۷۴,۱۹

۵۳,۴۹

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۷۵

بیژن صدری زاده

۲۱

۶۷,۷۴

۴۸,۸۴

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۶۹

علی اکبری ساری

۲۰

۶۴,۵۲

۴۶,۵۱

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۷۷

سیمین ناصری

۱۸

۵۸,۰۶

۴۱,۸۶

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۸۱

دکتر علیرضا مصداقی نیا

۱۷

۵۴,۸۴

۳۹,۵۳

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۷۶

فریده گل بابائی

۱۶

۵۱,۶۱

۳۷,۲۱

عضو اصلی

بهداشت

۱۱۷۷۱

امیرحسین تکیان

۱۱

۳۵,۴۸

۲۵,۵۸

عضو علی البدل

بهداشت

۱۱۷۶۸

عباس استاد تقی زاده

۱۱

۳۵,۴۸

۲۵,۵۸

عضو علی البدل

نتایج نامزدهای بازرس انجمن

گروه

کد نامزد

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

درصد آرا از بین شرکت کنندگان

درصد آرا از بین کل اعضا

سمت در هیات مدیره

بهداشت

۱۱۷۷۸

علیرضا صالحی نوده

۱۶

۵۱,۶۱

۳۷,۲۱

بازرس اصلی

بهداشت

۱۱۷۷۹

افسانه متولی حقی

۱۳

۴۱,۹۴

۳۰,۲۳

بازرس علی البدل

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,اخبار دبيرخانه,اخبار انجمن
  • کد خبر : 156832
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید