در خصوص ارسال اخبار و اقدامات مهم انجمن های علمی گروه پزشکی به اطلاع می رساند انجمن های علمی می توانند از طریق کلیک بر روی گزینه " ثبت اخبار " اخبار فعالیت های برجسته علمی آموزشی و پژوهشی انجمن در سطح ملی و بین المللی را  ارسال نمایند.