دبيرخانه كميسيون انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي
دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨ -
جلسات كميسيون
 

یک صد و هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/06/24

ساعت 10:00 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/05/27

ساعت 10:00 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/04/16

ساعت 8:00 الی 10:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

 

 

 
 
 
 
 
ک صد و هشتاد و سومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/02/29

ساعت 8:30 الی 10:30

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هشتاد و دومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:98/02/17

ساعت 11 الی 13:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هشتاد و یکمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/11/28

ساعت 10 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هشتادمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/10/23

ساعت 10 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/9/25

ساعت 10 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هفتاد و هشتمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/8/27

ساعت 10 الی 12:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هفتاد و هفتمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/7/15

ساعت 13 الی 15:00

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید


یک صد و هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/6/4

ساعت 13 الی 14:30

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/4/24

ساعت 12 الی 14

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هفتاد و چهارمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/4/7

ساعت 14 الی 17

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 

یک صد و هفتاد و سومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/3/20

ساعت 8 الی 10 صبح

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هفتاد و دومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:97/2/16

ساعت 8 الی 10 صبح

برای مشاهده خبر کلیک فرمایید

 
 

یک صد و هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/12/20

ساعت 8 الی 10 صبح

 
 
 

یک صد و هفتادومین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/9/26

ساعت 8 الی 10 صبح

مشاهده صورت جلسه

 
 

یک صد و شصت و نهمین جلسه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

تاریخ:96/3/23

ساعت 8 الی 10 صبح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازديد اين صفحه : 736
بازديد امروز : 43
کل بازديد سایت : 55136
بازديدکنندگان آنلاین : 2
زمان بارگزاری : 0.8580 ثانیه