دبيرخانه كميسيون انجمن‌هاي علمي گروه پزشكي
سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨ -
صفحه اصلی > دبيرخانه كميسيون انجمن‌هاي علمي > انتخابات > تاريخچه انتخابات برگزار شده 
تاريخچه انتخابات برگزار شده

*

نام انجمن: انجمن علمی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/10/6

تعداد اعضا : 65 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  44 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پریناتولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/9/28

تعداد اعضا : 98 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  84  رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی اندودانتیست های ایران

تاريخ برگزاري:1398/9/21

تعداد اعضا : 241 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  205 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی نفرولوژی کودکان ایران

تاريخ برگزاري:1398/9/14

تعداد اعضا : 77 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  66 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

تاريخ برگزاري:1398/8/30

تعداد اعضا : 60 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  42 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی جراحان ارتوپدی ایران

تاريخ برگزاري:1398/8/16

تعداد اعضا : 496 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  314 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

تاريخ برگزاري:1398/8/9

تعداد اعضا : 166 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  103  رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی رادیولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/8/1

تعداد اعضا : 1206 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  1029 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پیوند سلول های بنیادی خون ساز ایران

تاريخ برگزاري:1398/7/18

تعداد اعضا : 122 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  75 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/7/11

تعداد اعضا : 188 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  129 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی روماتولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/7/4

تعداد اعضا : 208 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  143 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی غدد درون ریز  ایران

تاريخ برگزاري:1398/6/30

تعداد اعضا : 140 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  86 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی سکته مغزی و بیماری های عروق مغز و نخاع ایران

تاريخ برگزاري:1398/6/25

تعداد اعضا : 120 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  86 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی داروسازی بالینی ایران

تاريخ برگزاري:1398/5/25

تعداد اعضا : 73 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  63 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی انفورماتیک پزشکی ایران

تاريخ برگزاري:1398/4/25

تعداد اعضا : 84 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  70 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی قلب کودکان ایران

تاريخ برگزاري:1398/4/21

تعداد اعضا : 97 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  52 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران

تاريخ برگزاري:1398/4/06

تعداد اعضا : 331 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  216 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی گوارش و کبد اطفال ایران

تاريخ برگزاري:1398/3/31

تعداد اعضا : 55 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  37 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی فارماکوگنوزی ایران

تاريخ برگزاري:1398/3/29

تعداد اعضا : 27 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  26 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران

تاريخ برگزاري:1398/3/20

تعداد اعضا : 81 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  77 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1398/2/31

تعداد اعضا : 142 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  86 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران

تاريخ برگزاري:1398/2/26

تعداد اعضا : 114 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  84 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی مامایی ایران

تاريخ برگزاري:1398/2/23

تعداد اعضا : 1069 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  574 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی بهداشت کار ایران

تاريخ برگزاري:1398/2/8

تعداد اعضا : 87 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  48 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی اکوکاردیوگرافی ایران

تاريخ برگزاري:1398/2/5

تعداد اعضا : 97 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  59 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

تاريخ برگزاري:1398/1/30

تعداد اعضا : 1070 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  465 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

تاريخ برگزاري:1398/1/27

تعداد اعضا : 740 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 640 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی دندان پزشکی ایران

تاريخ برگزاري:1397/12/23

تعداد اعضا : 4752 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  2328 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی جراحان عمومی ایران

تاريخ برگزاري:1397/12/16

تعداد اعضا : 325 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  195 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی نورومتابولیک ایران

تاريخ برگزاري:1397/12/2

تعداد اعضا : 57 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  30 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی جراحان دهان،فک وصورت  ایران

تاريخ برگزاري:1397/11/22

تعداد اعضا : 169 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  158 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران

تاريخ برگزاري:1397/11/13

تعداد اعضا : 478 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  262 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی اورولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1397/11/5

تعداد اعضا : 608 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  438 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی اینترونشنال و کاردیولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1397/10/27

تعداد اعضا : 195 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  125 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی انگل شناسی ایران

تاريخ برگزاري:1397/10/23

تعداد اعضا : 364 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  202 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی آسیب شناسی ایران

تاريخ برگزاري:1397/09/15

تعداد اعضا : 1100 نفر

تعداد حاضرین:  595 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  592 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی اقتصادسلامت ایران

تاريخ برگزاري:1397/09/08

تعداد اعضا : 66 نفر

تعداد حاضرین:  45 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  45 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/30

تعداد اعضا:  519 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  412 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی متخصصین ریه ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/25

تعداد اعضا : 266 نفر

تعداد حاضرین:  148 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  170 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی اندویورولوژی و یورولاپاراسکوپی  ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/24

تعداد اعضا : 102 نفر

تعداد حاضرین:  56 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  56 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی جراحی های کم تهاجمی  ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/24

تعداد اعضا : 91 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  50 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی چشم پزشکی ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/24

تعداد اعضا :

تعداد حاضرین:  660 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  653 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی ویروس شناسی ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/15

تعداد اعضا : 153

تعداد آرای اخذ شده:  115 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی جراحان دست  ایران

تاريخ برگزاري:1397/08/01

تعداد اعضا : 52 نفر

تعداد حاضرین:  27 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  27 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی نفرولوژی ایران

تاريخ برگزاري:1397/07/25

تعداد اعضا : 380 نفر

تعداد حاضرین:  131 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  111 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

تاريخ برگزاري:1397/07/19

تعداد اعضا :

تعداد حاضرین:  52 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  52 رای

نحوه برگزاری: حضوری

نام انجمن: انجمن علمی ارتوپدی حوادث وصدمات اندامها وستون فقرات ایران

تاريخ برگزاري:1397/07/06

تعداد اعضا : 124 نفر

تعداد حاضرین:  64 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  64 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی پدیده شناسی سلامت  ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/26

تعداد اعضا : 32 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  20 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی اعصاب کودکان ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/22

تعداد اعضا : 70 نفر

تعداد حاضرین:  51 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  51 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی سرطان های زنان ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/15

تعداد اعضا : 176 نفر

تعداد حاضرین: 105 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  105 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی جراحان مفصل ران ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/15

تعداد اعضا : 72 نفر

تعداد حاضرین: 42 نفر

تعداد آرای اخذ شده:42 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

انجمن علمي انجمن علمی میکروبشناسی ایران

تاريخ برگزاري:1397/06/14

تعداد اعضا : 200 نفر

تعداد حاضرین: 111 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  111 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

انجمن علمی باکتری شناسی پزشکی

تاريخ برگزاري: 1397/05/25

تعداد اعضا :   60 نفر

تعداد حاضرین: 46نفر

تعداد آرای اخذ شده:  46رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمي انجمن علمی بهداشت محیط ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/30

تعداد اعضا : 349 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  55 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی دندانپزشکی کودکان ایران

تاريخ برگزاري: 1397/04/28

تعداد اعضا : 148نفر

تعداد آرای اخذ شده:  36رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

انجمن علمي انجمن علمی سوختگی ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/28

تعداد اعضا : 33 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  22 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/27

تعداد اعضا : کلیه روساء ونمایندگان تام الاختیار انجمن های عضو

تعداد آرای اخذ شده:  کلیه روساء ونمایندگان تام الاختیار انجمن های عضو

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمی ایمونولوژی وآلرژی ایران

تاريخ برگزاري:1397/04/22

تعداد اعضا : 146 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  112 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمي متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران

تاريخ برگزاري: 97/03/03

محل برگزاري: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه ایران

تعداد شرکت کنندگان: 80 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 75 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه پزشکان متخصص داخلی ايران

تاريخ برگزاري: 1397/02/25

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد کل متخصصین در کشور:  4,957 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 455 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  230 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمي پیوند اعضاء ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/22

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد اعضا : 332نفر

تعداد آرای اخذ شده:  171رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: جامعه جراحان ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/17

محل برگزاري: سالن همایش های رازی

تعداد شرکت کنندگان: 476 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 476 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي جراحان اطفال ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/15

محل برگزاري: کنگره سالیانه جامعه جراحان مرکز همایش های رازی

تعداد شرکت کنندگان: 87 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 55 نفر- 21 وکالتنامه

تعداد آرای اخذ شده: 55 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي بیماری های مغز و اعصاب ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/13

محل برگزاري: سالن همایش های هتل المپیک

تعداد کل متخصصین در کشور: 965 نفر

تعداد اعضا شرکت کننده : 420 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  328 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي نانو فناوري پزشكي ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/13

تعداد شرکت کنندگان: 126 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  121 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي آموزش پزشكي ایران

تاريخ برگزاري:1397/02/11

تعداد شرکت کنندگان: 50 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  45 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمي جنین شناسی وبیولوژی تولید مثل ايران

تاريخ برگزاري:1397/02/07

محل برگزاري: سامانه الکترونیک انتخابات

تعداد اعضا : 271 نفر

تعداد آرای اخذ شده:  142 رای

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

مشاهده نتایج

 نام انجمن: انجمن علمي پروستودنتیست های ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 97/01/30

تعداد شرکت کنندگان: 62 نفر

 تعداد آرا: 62 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي ژنتیک پزشکی ایران

تاريخ برگزاري: 97/01/26

محل برگزاري: تالار شهید کابلی بیمارستان امام خمینی(ره)

تعداد اعضا: 113 نفر

تعداد شرکت کنندگان: 110 نفر

تعداد آرای اخذ شده: 109 رای

تعداد آرای باطله شده: 1 رای

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات:  تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي روانشناسی نظامی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/17

تعداد شرکت کنندگان: 94 نفر-  38 نفر وکالتنامه

 تعداد آرا: 132نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي مامایی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/17

تعداد شرکت کنندگان:30 نفر

تعداد آرا: 30 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي سامانه هاي نوين دارورسانی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/12

تعداد شرکت کنندگان:30 نفر

 تعداد آرا: 30 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي هيپنوتيزم باليني ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/11

تعداد شرکت کنندگان: 57 نفر- 25 نفر وکالت

تعداد آرا: 76 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي متخصصين زنان و مامايي ايران

تعداد کل متخصصین در کشور: 4591 نفر

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/10

تعداد شرکت کنندگان: 238 نفر

 تعداد آرا: 238 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي قارچ شناسی ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/12/05

تعداد شرکت کنندگان: 124نفر

 تعداد آرا: 81 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمي ارتودنتيست هاي ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 61 نفر

 تعداد آرا: 61 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

نام انجمن: انجمن علمي روان درمانی ايران(ترمیم هیات مدیره)

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 59 نفر

 تعداد آرا: 57 نفر

نحوه برگزاری:  حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمی بیماری های دهان و تشخیصی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/27

تعداد شرکت کنندگان: 122 نفر

تعداد آرا: 122 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران

تاریخ برگزاری انتخابات:  96/11/27

تعداد شرکت کنندگان:136 نفر

تعداد آرا: 136 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمي بيماريهاي عفوني وگرمسيري ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/25

تعداد کل متخصیصین در کشور: 867 نفر

تعداد اعضاء: 63 نفر

 نعداد آرا: 54 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/25

تعداد شرکت کنندگان:56 نفر

 تعداد آرا: 56 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات:  تصویب انتخابات الکترونیک -

نام انجمن: انجمن علمی طب سنتی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/19

تعداد شرکت کنندگان:147 نفر

تعداد آرا: 147 نفر

نحوه برگزاری: حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 نام انجمن: انجمن علمی گوارش و کبد ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/11/01

تعداد اعضاء: 296 نفر

نعداد آرا: 240 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: مشاهده نتایج

نام انجمن: انجمن علمی آسیب شناسان دهان، فک و صورت ایران

 تاریخ برگزاری انتخابات: 96/09/23

تعداد اعضاء: 74 نفر

تعداد آرا: 60 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

مشاهده نتایج

 نام انجمن: انجمن علمي ارتز و پروتز ايران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/06/30

تعداد شرکت کنندگان: 95  نفر

 تعداد آرا:  75 نفر

نحوه برگزاری: الکترونیک

توضیحات: -

نام انجمن: انجمن علمی پزشکی مولکولی ایران

تاریخ برگزاری انتخابات: 96/04/19

 تعداد شرکت کنندگان:54 نفر

 تعداد آرا: 54 نفر

نحوه برگزاری:حضوری

توضیحات: تصویب انتخابات الکترونیک

 

 

 

بازديد اين صفحه : 913
بازديد امروز : 43
کل بازديد سایت : 62821
بازديدکنندگان آنلاین : 1
زمان بارگزاری : 0.9360 ثانیه